Nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej
Aktualności , Polityka , Polska / 8 marca 2017

Od 20 lutego gotowa jest ustawa o służbie zagranicznej przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest do nowelizacja, na mocy której możliwe będzie zwolnienie wszystkich pracowników służby zagranicznej. Projekt ustawy zakłada, że w służbie nie może pozostawać osoba, która w zakresie dat od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 pełniła służbę w organach bezpieczeństwa lub była ich współpracownikiem. Zakaz ten dotyczy również rodziny osoby będącej pracownikiem służby zagranicznej. Uzasadnienie do projektu stwierdza, że polska dyplomacja to „dziś instytucja tkwiąca w PRL” a dyplomaci nie mają dostatecznie silnych więzi, które łączyłyby ich z państwem polskim. Ustawa wskazuje, że po upływie sześciu miesięcy od jej wejścia w życie upływa stosunek pracy obecnych członków służby zagranicznej. Przed upływem tego okresu niektóre z osób mogą jednak otrzymać propozycję nowych warunków zatrudnienia. Sześć miesięcy, które może spowodować duży chaos i niepokój wśród osób zatrudnionych szczególnie, że ustawa nie precyzuje żadnych kryteriów. Nie jest jasne według jakiego klucza pracownicy mają być zwalniani ani jak mają być powoływani. Mimo zapowiedzi we wtorek rząd nie zajął się jednak projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Punkt został usunięty z porządku obrad. Rzecznik rządu poinformował, że zmiana wynika z faktu, że pan minister postanowił osobiście zaprezentować na posiedzeniu Rady Ministrów projekt nowelizacji….