Nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej

Od 20 lutego gotowa jest ustawa o służbie zagranicznej przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest do nowelizacja, na mocy której możliwe będzie zwolnienie wszystkich pracowników służby zagranicznej. Projekt ustawy zakłada, że w służbie nie może pozostawać osoba, która w zakresie dat od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 pełniła służbę w organach bezpieczeństwa lub była ich współpracownikiem. Zakaz ten dotyczy również rodziny osoby będącej pracownikiem służby zagranicznej. Uzasadnienie do projektu stwierdza, że polska dyplomacja to „dziś instytucja tkwiąca w PRL” a dyplomaci nie mają dostatecznie silnych więzi, które łączyłyby ich z państwem polskim. Ustawa wskazuje, że po upływie sześciu miesięcy od jej wejścia w życie upływa stosunek pracy obecnych członków służby zagranicznej. Przed upływem tego okresu niektóre z osób mogą jednak otrzymać propozycję nowych warunków zatrudnienia. Sześć miesięcy, które może spowodować duży chaos i niepokój wśród osób zatrudnionych szczególnie, że ustawa nie precyzuje żadnych kryteriów. Nie jest jasne według jakiego klucza pracownicy mają być zwalniani ani jak mają być powoływani.

Mimo zapowiedzi we wtorek rząd nie zajął się jednak projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Punkt został usunięty z porządku obrad. Rzecznik rządu poinformował, że zmiana wynika z faktu, że pan minister postanowił osobiście zaprezentować na posiedzeniu Rady Ministrów projekt nowelizacji. Witold Waszczykowski obecnie przebywa w Brukseli, gdzie zabiega o poparcie dla kandydata rządu polskiego na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Po konferencji, która odbyła się po posiedzeniu Rady Ministrów minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został zapytany czy ta zmiana miała miejsce w związku ze sprawą ambasadora RP w Berlinie Andrzeja Przyłębskiego, wobec którego zaistniało domniemanie współpracy z organami bezpieczeństwa pod pseudonimem „Wolfgang” w latach 1979-1980. Minister Sprawiedliwości uchylił się od odpowiedzi stwierdzając, że koncentruje się na sprawach związanych z wymiarem sprawiedliwości i na pytania z tego zakresu będzie odpowiadał.